Partner Visa/ Visa Hôn nhân

PARTNER VISA LAWYER & MIGRATION AGENT  – SYDNEY AND BANKSTOWN

 

Our immigration lawyers and migration agents will assist you with all types of Onshore and Offshore Partner Visas (Subclass 820 & 801, 309 & 100).

Our services include Married and De Facto Visa applications and Immigration Appeal (Visa Cancellations and Visa Refusals).

What we can offer you

 • 25 Years of experience
 • Numerous Partner Visas granted
 • Excellent reputation in Australia and Overseas
 • Onshore (subclass 820) and Offshore (Subclass 309) visas
 • Spouse Migration: Married or De Facto couples
 • Prospective Marriage migration
 • All types of Australian visas
 • Visa cancellation, visa refusal appeal
 • Migration Review Tribunal and Federal Court

 

Examples of cases we successfully worked on

 • Partner Visas for applicants who overstayed their visa and unlawfully residing in Australia
 • Partner Visa applicants with health problems or criminal records in Australia or overseas
 • Married Partner Visa applications when relationship has broken down due to family violence
 • Same-sex couples
 • Couples in arranged marriages
 • Lack of documented proof about genuine nature of relationship for de facto visa applicants
 • Applicant and Sponsor have been in a relationship for a very short period of time
 • Onshore Partner Visa Refused

  Testimonials

  I cannot stress enough how lucky we are to have met Phillip and his team. They’ve helped us to convince the Department of Immigration that our relationship was genuine even though my partner and I met online and didn’t have many supportive document. The best partner visa lawyers in Sydney!”

  Galina and Steve

  “I went through a nightmare when my de facto partner visa got denied. Phillip Silver & Associates have helped me to appeal visa refusal and show the compelling reasons for the Immigration to wave my unlawful status in Australia. I re-submitted my 820 partner visa application and got approved!”

  Raj

  Learn more 

 

Văn phòng Luật sư và Di trú chuyên về Visa Hôn nhân tại Sydney CBD và Bankstown

partner-visa

Các Luật sư chuyên về Visa Hôn nhân của chúng tôi sẽ giúp Quý vị lấy được tất cả các loại thị thực Hôn nhân dưới hình thức nộp hồ sơ tại Úc hoặc từ Việt Nam (Visa 820/801; 309/310)

Các dịch vụ của Chúng tôi bao gồm dịch vụ xin Visa Kết hôn hoặc De Facto (Sống cùng nhau không qua kết hôn) và Dịch vụ Kháng cáo cho những trường hợp visa bị hủy hoặc bị từ chối.

 • Bề dày kinh nghiệm 25 năm
 • Rất nhiều hồ sơ xin Visa Hôn nhân thành công
 • Danh tiếng đã được khẳng định tại Úc và nước ngoài
 • Nộp hồ sơ tại Úc (Visa 820) và tại nước ngoài (Visa 309)
 • Xin visa cho vợ/chồng: Kết hôn hoặc De Facto (sống cùng nhau không qua kết hôn)
 • Tư vấn về khả năng có thể xin visa diện kết hôn
 • Tất cả các loại thị thực nhập cư úc
 • Kháng cáo cho những trường hợp visa bị hủy hoặc bị từ chối
 • Làm việc với Tòa án Tái xét Di trú và Tòa Liên bang

Một số ví dụ về các trường hợp thành công của Chúng tôi

 • Visa Hôn nhân cho người đã ở quá hạn và sống bất hợp pháp tại Úc
 • Visa Hôn nhân cho người có vấn đề về sức khỏe hoặc có tiền án tiền sự tại Úc hoặc nước ngoài
 • Visa Kết hôn cho trường hợp mối quan hệ vợ chồng bị rạn nứt do bạo hành gia đình
 • Hôn nhân đồng tính
 • Các cặp đôi bị dàn xếp kết hôn
 • Thiếu bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ thật sự của người xin Visa De Facto (sống cùng nhau nhưng không qua kết hôn)
 • Người xin visa và người bảo lãnh mới chỉ có mối quan hệ trong thời gian ngắn
 • Hồ sơ xin Visa Hôn nhân bị từ chối

Nhận xét từ khách hàng

Tôi không thể diễn tả được mình đã may mắn thế nào khi gặp được Phillip và các cộng sự của ông. Phillip đã giúp chúng tôi thuyết phục được Bộ Di trú rằng mối quan hệ của chúng tôi là thật mặc dù chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng và không có nhiều bằng chứng cho mối quan hệ đó. Với chúng tôi, Phillip và các cộng sự của ông là những luật sư về di trú tốt nhất tại Sydney!”  

Galina and Steve

“Tôi thực sự đã trải qua cơn ác mộng khi hồ sơ xin Visa De Facto của tôi (tôi và bạn gái sống cùng nhau nhưng không kết hôn) bị từ chối. Phillip Silver và các cộng sự của ông đã giúp tôi kháng cáo và đưa ra những lý do thuyết phục Bộ Di trú hủy tình trạng visa không hợp pháp của tôi khi đó. Sau đó, tôi đã nộp lại hồ sơ xin Visa Hôn nhân (Visa 820) và được phê chuẩn!”

Raj 

Tìm hiểu thêm

 
Complete the Eligibility Assessment Questionnaire and member of our skilled team will contact you >